Kontakt: +48 71 360 83 30    sklep@ditzinger.pl
Sprzęt budowlany 2018/19Maszyny budowlaneInnenrüttler und Verdichter
POKAŻ FILTRY

Innenrüttler VHN

Innenrüttler VHP

Innenrüttler EWO mit integriertem Umrichter

Umformer 1Ph 230V

Umformer 3Ph 400V

Flasche für Innenrüttler VHN

Flasche für Innenrüttler VHP

Flasche für Innenrüttler EWOOchrona danych